دراسنا پرچمی

12.000 

12 عدد در انبار

Quantity
Wishlist

سمیت برای حیوانات

نام علمی

Dracaena marginatacm

سایز گلدان

24 سانتی متر

ارتفاع

40 سانتی متر

مراقبت

آبیاری

هر 2 هفته یکبار به آب نیاز دارد. در تابستان هفته ای یکبار

بهترین مکان نگهداری

نور متوسط تا نیمه سایه. نمی تواند آفتاب کامل را تحمل کند

تغذیه گیاه

بهتر است در تابستان هر ماه یکبار تغذیه گیاه را اضافه کنید

تعویض گلدان

پس از خرید نیازی به گلدان مجدد نیست. پس از آن باید گیاه را ترجیحاً هر 2 سال یکبار گلدان مجدد کرد

معرفی دراسنا پرچمی

ارتفاع (شامل گلدان)​

40 سانتی متر

سایز گلدان

24 سانتی متر

نام علمی

Dracaena marginata

سمیت برای حیوانات

آبیاری

هر 2 هفته یکبار به آب نیاز دارد. در تابستان هفته ای یکبار

تغذیه گیاه

بهتر است در تابستان هر ماه یکبار تغذیه گیاه را اضافه کنید

تعویض گلدان

پس از خرید نیازی به گلدان مجدد نیست. پس از آن باید گیاه را ترجیحاً هر 2 سال یکبار گلدان مجدد کرد

گیاه دکوراتیو

اسامی تجاری

درخت اژدها، گیاه ذرت، درخت اژدها ماداگاسکار

تعداد گیاه

1

ویژگی ها

تصفیه کننده هوا، مراقبت آسان، سبز، بزرگ، سایه دوست

مکان نگهداری اصلی

نور غیر مستقیم خورشید، سایه

نکات مهم