پوسیدگی ریشه را فوراً شناسایی و حل کنید

اگر بیش از حد آبیاری کنید، ریشه های گیاه دیگر نمی توانند اکسیژن را از خاک استخراج کنند. این در نهایت باعث پوسیدگی ریشه ها می شود. چگونه می توانید پوسیدگی ریشه را شناسایی و حل کنید؟

مگس های عزادار: چگونه از شر آنها خلاص شویم

چگونه می توان با مگس های عزادار مبارزه کرد؟ مرحله 1: به گیاهان خود نگاه دقیق تری بیندازیداول از همه، تمام گیاهان خود را بررسی کنید. اما واقعاً تمام گیاهان شما! آیا مگس های عزادار را روی بیش از یک گیاه تشخیص می دهید؟ سپس در اسرع وقت گیاهان آلوده را از گیاهان هنوز تمیز […]