نکاتی برای گلدان مجدد گیاهان آپارتمانی

گیاهان درست مثل آدم ها رشد می کنند. آنها بزرگتر می شوند و به سادگی به یک خانه بزرگتر نیاز دارند. شما نمی توانید یک کودک نوپا را مجبور کنید که یک روپوش کودک بپوشد. در مورد گیاهان هم همینطور. مطمئناً لازم نیست هر سال یک گیاه آپارتمانی را مجدداً بکارید. به خصوص کاکتوس یا […]