کدام گیاهان برای گربه ها سمی هستند؟

نگاه کردن به گیاهان آپارتمانی سرگرم کننده است، فضا را روشن می کند و برای سلامتی شما مفید است. با این حال، یک گیاه آپارتمانی می تواند برای گربه یا سگ شما بسیار خطرناک باشد. از کجا بفهمید کدام گیاهان آپارتمانی سمی هستند و اگر گربه شما آن گیاه سمی را به شما داده باشد، چه باید بکنید؟

شناخت یک موقعیت سمی

کمک های اولیه برای گیاهان سمی داخلی

پیشگیری بهتر از درمان

جلو نیا!

ما را در اینستاگرام دنبال کنید