میله خزه خود را در 4 مرحله بسازید

برای گیاهان بالارونده واقعی مانند Monstera، یک قطب خزه می تواند مفید باشد. نه تنها گیاه آپارتمانی سریعتر و بلندتر رشد می کند، بلکه برگهایی که گیاه تولید می کند نیز بزرگتر می شوند. دلیل این امر؟ بیشتر گیاهان آپارتمانی طبیعتاً گیاهان بالارونده هستند و از یک قطب خزه بسیار خوشحال می شوند. با یک تیر خزه به گیاه خود اجازه می دهید فکر کند که می تواند مانند طبیعت از ارتفاعات بالا برود. خودت یک میله خزه درست کن؟ یک کار ساده! این کار در 4 مرحله ساده قابل انجام است.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید